[Most Recent Quotes from www.kitco.com]                 [Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Welkom op Goudprijsvandaag.be

Boven zie je de grafieken van de goudprijs voor vandaag per kilogram (kg) en per ounce (Oz). (1kg = 35,2739 Oz). (1 ounce = 28,35 gram)
De goudprijs is de laatste tijd zeker iets om op te letten. Dit door de opwaartse beweging van de goudprijs sinds het begin van dit millenium.


De vraag is natuurlijk waarom de goudprijs sindsdien zo erg is gestegen.
Dit heeft diverse redenen.

Een lange tijd was de goudprijs een stabiele factor. De prijs bleef steeds op een bepaalde niveau hangen. Dit terwijl de wereldeconomie maar bleef doorgroeien. Normaal gesproken stijgen de prijzen mee met de economie maar dat bleek niet voor goud.
Relatief gezien werd goud dus alleen maar goedkoper toendertijd. Na het jaar 2000 begon echter de opmars van de goudprijs. Je zou kunnen zeggen dat de correctie toen pas begon. Het goud begon zijn achterstand in prijsstijging in te halen en wel met een hoge snelheid.

Amerika is sinds de Tweede Wereldoorlog de economische grootmacht. De Amerikaanse dollar wordt dan ook in het algemeen gebruikt bij internationale transacties. De olieprijs bijvoorbeeld wordt genoteerd in de Amerikaanse dollar. China heeft bijvoorbeeld een gigantische bedrag in reserves in dollar staan. Maar nu begint Amerika zijn glans te verliezen als economische grootmacht. Vanwege de hoge staatsschuld, begrotingstekort staat de koers van de dollar onder druk. Het vertrouwen in de Amerikaanse economie is gezakt en dat drukt zich uit in de koers van de dollar. Die begint steeds meer zijn waarde te verliezen. Men wilt de dollar dan ‘lozen’ door iets anders wat zijn waarde wel blijft behouden en dat is onder ander goud. Men begint steeds meer goud te kopen vanwege deze ontwikkeling en door meer vraag stijgt ook de prijs.

De wereldbevolking is een alsmaar groeiende getal. Wat echter ook groeit is het welvaartniveau van de wereldbevolking. Kijk naar landen als India en China. Dat zijn landen waarbij het welvaartniveau in de laatste 10-20 jaren gigantisch is gegroeid. De mensen daar hebben nu veel meer te besteden dan toen. Bij een hoge welvaartsniveau hoort ook een hoge consumptie niveau. Mensen gaan meer kopen. Ze hebben ook meer te besteden voor luxe artikelen zoals sieraden en juwelen. In landen als China en India is het verder zo dat het schenken/krijgen/gebruiken van gouden sieraden een traditie is bij een bruiloft. Dit zorgt er allemaar ervoor dat de vraag naar goud verder groeit en dat drukt zich uit in een stijgende goudprijs.

Door de alsmaar stijgende vraag naar goud is draait de productie/winning van goud al op volle toeren. Goud is echter een grondstof waar je niet zomaar meer van kan produceren/uit de goudmijnen kan winnen. Goud is immers relatief gezien met andere grondstoffen heel zeldzaam. Om enigzins toch het aanbod in goud op peil te houden worden bijvoorbeeld dieper geboord in mijnen en worden gebieden die eerst heel moeilijk te bereiken zijn nu toch wel aangeboord. Gebieden die eerst niet rendabel waren om goud te winnen zijn het nu wel door de hoge goudprijs. Ook wordt er veel oudgoud opnieuw omgesmolten om aan de vraag te voldoen. Het aanbod kan echter niet opboksen met de vraag en daardoor stijgt ook de prijs.

Alle crisissen, instabiliteit en conflicten die zich voordoen zal het vertrouwen in gedrukt geld doen zakken. In zo’n geval zal men zoeken naar een alternatief voor papier geld. Goud is daarvoor de perfecte vervanger voor.

Al met al zijn er genoeg redenen om aan te nemen dat de stijging van de goudprijs geen tijdelijke iets is maar iets wat permanent aanblijft. Hou daarom de goudprijs in de gaten en denk er zelf over na om zelf goud te kopen.